• Αυτό το τεστ βασίζεται στο βιβλίο της Lise Bourbeau "Θεράπευσε τα τραύματά σου... και βρες ποιος είσαι" και σκοπό έχει να σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις τα τραύματα από τα οποία μπορεί να πάσχεις.

    This is the greek version. To take the test in english go to The White Project

Add a photo to:

Stay fresh with Instagram

Are you sure you want to delete this album?

Where's your photo?

Drop it like it’s hot

Photos must be at least 400 x 400px
Edit thumbnail
Add a caption
You look great!
I’m Done