HunterOfWisdom
35Uppsala, Sweden
Join today
Find great matches with our advanced matching system!
HunterOfWisdom
Join today
Find great matches with our advanced matching system!
My self-summary
I am a relatively friendly form of life typically found where internet connections grow in plenty. I am interested in almost everything, but especially languages and linguistics, computer science, and especially especially games, both playing and creating them. That is, at least for now, my big passion: creating computer games. Possibly professionally, but if not then on my own in my spare time.

(It strikes me as I'm writing this that this is quite a bit like writing a letter applying for work. It's all about trying to describe your good sides while not sounding like you're bragging, and being distinctive enough that you're memorable while not being distinctive enough to be weird. Also similar in that it evokes in me the reaction "I don't know how to do this, no one told me how!" that I so dearly love. Yes, I could see myself getting confused about what I'm doing. Not to self: must avoid bragging about leet programming skills; no one cares.)

I don't know, I find it difficult to write about myself (not one of my more unique features, I suspect). Writing about fictional characters is easier, since if everything you have to say about them seems trite and uninteresting, you can simply make something exciting up, while this is generally disapproved of when writing about yourself.
Which is why it's a good thing I actually am a world-renowned brain surgeon who likes to wrestle bears in my spare time.

I suppose a significant part of the point of this is to demonstrate the ability to write coherent and technically correct prose; I think I have at least managed to do that much.

I also well understand object oriented programming and design, and... oh fuckit. Uh, I... uh... I like long walks on the beach? Yeah, that's it. Long walks. Beaches. That stuff. Um.
Jokes and personal ad clichés aside, I do enjoy long walks, though I probably wouldn't take one on a beach unless I had a sudden desire for sand in my shoes. I like to go out walking at night when the world is silent and dark and I can have it all to myself. Well, all to myself except for having to share it with the cats, wild hares, and various other night wanderers, but they generally keep to themselves. It's a good activity for thinking.

And since I'm reduced to making bad jokes I guess it's time to wrap this summary up and start thinking up shit to talk about Americans in the Swedish summary.

Att skriva en svensk sammanfattning känns lite underligt. Det är lite svårt att veta vad jag ska göra med den. Det enkla svaret är naturligtvis att översätta den engelska så att eventuella personer som inte kan engelska har något att läsa. Jag skulle kunna göra det, men det känns meningslöst av två skäl.
Dels det statistiska argumentet att de flesta svenskar kan rimlig engelska, speciellt människor i min åldersgrupp. Och jag stöder visserligen helt och fullt generationsöverskridande förhållanden och skulle säkert kunna ha ett mycket givande och kärleksfullt förhållande med rätt sextiofemåring, men det är inte riktigt vad jag är ute efter.
Det andra tecknet som tyder på att du kan engelska är det faktum att denna sajt inte har ett svenskt språkalternativ.

Så inte det. Ett annat alternativ är att ägna utrymmet åt sådan information som kan vara intressant för svenskar men inte så mycket för eventuella internationella läsare. Till exempel så säger det faktum att jag är född och uppväxt i Luleå inte så mycket för en slumpmässig förbivandrande amerikan, men ger kanske dig inspirationen att komma med något dumt skämt om isbjörnar på gatorna.
Så det är ett rimligt val... men å andra sidan, är det verkligen den sortens information som jag vill framhäva? Är inte det som är viktigt hos en person oberoende av kultur och nationalitet? Jag är, som alla andra, självklart delvis en produkt av den kultur jag kommer från, men jag tror inte att man är oåterkalleligen bunden till sin kultur, utan man kan (och bör) sträcka sig utanför den och ifrågasätta den. Jag vill ogärna uppmuntra människor att se mig som ett knippe demografisk data (men, givet meningarna jag just skrev, så har jag uppenbarligen inget emot att bli sedd som en pretentiös fåne).

Ett tredje alternativ vore en text som till ytan handlar om att fundera på hur jag ska skriva denna sammanfattning, men vars faktiska syfte är att ge mig ett ämne att ordbajsa runt medan jag smyger in detaljer som mina åsikter om ickenormativa förhållanden och hur individer bör relatera till samhället.
Å ena sidan så är det ganska dumt. Å andra sidan så roar självreferens mig. Den huvudsakliga "fördelen" med det alternativet är dock att det uppenbarligen är vad jag valde att göra.

Om jag sedan smyger in några referenser till amerikaner för att spela på eventuell paranoia genererad från den sista meningen av den engelska sammanfattningen så tror jag att jag kan räkna mig som klar.

I am interested, arrogant, and reserved
The first things people usually notice about me
I have no idea. The only thing about my appearance that people tend to react to noticably are my nails (they're pretty long most of the time), but that usually takes a while.
The most private thing I’m willing to admit
Per definition, anything I would be okay with any random person with an internet connection reading is not private. I mean, I'd have to restrict myself to things I want to keep only from poor people in the third world and techno-hermits. Oh, and Saudi Arabians (at least, I'm guessing OkCupid is the kind of site the Saudi internet censors don't like).
And, uh, nothing really comes to mind.

Ok, how about this: I'm pretty kinky. A number of different things turn me on, and while I would not expect to have every one of those kinks catered to, I do appreciate variety. It is the spice of life after all, and I like my sex life some ways up the Scoville scale.

No, that was a metaphor. I'm not into pain; put the chili down.
You should message me if
If you would like to talk to me. I seldom bite and am never rude; the worst thing I'm likely to do is ignore you, and the odds are pretty good I won't.
More
The two of us
--
Lifestyle
--
Dating
--
Other
--
Sex
--
Ethics
--
Religion