aapje15050
53Amsterdam, Netherlands
Join today
Find great matches with our advanced matching system!
aapje15050
Join today
Find great matches with our advanced matching system!
My self-summary
Ik ben Ricardo
geboren en getogen in Amsterdam( en een beetje in
Italië)
Momenteel reis ik tussen Nederland en Italië ( Alessandria ) heen en weer om
met mijn wijngaard mijn eerste echte eigen wijn te maken
Dus soms ben ik hier en dan weer daar, maar welke waar of daar ?

I'm Ricardo
Born and raised in Amsterdam, and a little in Italy.
At the moment i'm travelling from Amsterdam to Italy, and back to work my vineyard, were i'm making my first wine
So, sometimes i'm here and then there, but wich here and there ?
What I’m doing with my life
Ik probeer zoveel mogelijk dingen te doen waar ik blij van wordt, en ik hoop mijn omgeving dan ook.
Mijn dagelijkse werkzaamheden hebben veel met de natuur te maken, elke keer ben ik weer verbaasd over hetgeen de natuur biedt
I trie to do as many as possible that makes me happy, and i hope my surroundings also.
My daily work has everything to do with nature,, everytime i'm newly surprised what nature is offering
I’m really good at
koken, masseren, hout hakken, omgaan met dieren, en misschien nog wel veel meer ! kom jij dat ontdekken ?
Cooking, giving a massage,chopping wood, handling animals, and maybe much more, do you wanna find out ?
The first things people usually notice about me
Mijn passie over hetgeen waar ik mee bezig ben.
Dat kan koken zijn, of het werken in mijn Italiaanse wijngaard.
Maar ook met volle overtuiging een massage geven
The passion that i put in the things i'm doing, it can be cooking, working in my vineyard, but als totaly convinced giving that massage
Favorite books, movies, shows, music, and food
Muziek kan alles zijn als het mijn ziel maar raakt( behalve dan dance, house etc )
van the Ramones tot Giua
Ben niet een hele grote lezer, maar dat kan zomaar veranderen als ik het juiste boek in handen krijg
Eten, of misschien wel smaak, is voor mij een van de belangrijke dingen,, het kan alles zijn als het maar met liefde is gekweekt en bereid
Music can be everything that touches my soul ( exept the most house and dance) from old punk like the Ramones till the fine music of Giua
I'm not a great reader, don't read much , but it can suddenly change when i got the right book in my hands.
Food, or maybe taste is for me one of the most important senses, it can be anything as long as it's grown and made with love and care
Six things I could never do without
eten,wijn,natuur,vrienden,familie en mijn hardloopschoenen
En natuurlijk liefdevolle sex
Nature, food, wine,friends, family, my running shoes, and ofcourse, lovingly sex
I spend a lot of time thinking about
Hoe ik na het beëindigen van mijn 20 jarige relatie mijn leven wil indelen, of ik ook kan houden van meerdere vrouwen tegelijk, inclusief mijn ex.
Houden van degenen die een rol spelen in mijn leven, om diverse redenen, maar met respect voor iedereen, in volledige openheid.

En dan dat issue van Casual Sex, wat is dat eigenlijk?
Gedachtenloos alleen mijn lichaam in de strijd gooien ? nee dank je wel.
Maar samen mentaal zo een klik vinden, dat ook de erotische spanning tot het kookpunt oploopt, ja graag, zonder daarbij aan een echte relatie te denken( voor de lange termijn)
Want ook een platonische vriendschapsrelatie, is zoals de naam al zegt, een relatie.
Mentaal stoeien noem ik dat, en er staat niet vast waar dat moet eindigen, als het al moet eindigen.
Niets staat vast,alles is open en er wordt geluisterd naar het eigen en elkaars hart.

En verder denk ik ook veel na over de wat grotere issues in de wereld, zoals verbeteren van de wereld, en daar dan ook mijn inkomen mee te verdienen, door de keuzes die ik maak.

How i can make the world a better place, for everybody that lives on it, and how i can live from that as well, by the choices that i make every day.
And how i want my life to be after the ending of my 20 year relationship, or i can love more women at the same time, including my ex
Loving the people that play a role in my life, for different reasons, with respect for everyone but always in complete openness.

And than that thing of casual sex, what is that anyway.
throwing just my body in the battle, no thanks !!
But finding mentally such a match, that the erotic tension cooks over, yes please, without thinking about a real long term relationship .
in a fact, everything is a relationship, also a platonic friendshiprelationship is a relation, like the name already tells.
mental wrestling, i call that, nothing is fixed, were i should end, if it should end !
everything is open, you listen to your own and eachothers heart
On a typical Friday night I am
Voor mij bestaat er geen typische vrijdagavond, elke dag kan net zo bijzonder en leuk zijn als je deze zelf maakt.
bijvoorbeeld op een maandagavond naar het strand, samen de zon in de zee zien zakken en pas als het koud wordt midden in de nacht terug naar huis
I don't do typical fridays, any day can be made as special and funny as you make it yourself.
for example, going to the beach monday evening, waiting till the sun disapears in the sea, and going home in the middle of the night when it gets cold
The most private thing I’m willing to admit
Ja, daarom heet het dus privé, later wil ik (bijna) alles met je delen, of je komt vanzelf achter mijn eigenaardigheden !
i won't tell any private things here, you have to wait till you meet me in real time
You should message me if
Als je blij met jezelf bent en de glinstering in je ogen verraadt dat er nog leven in je zit, scherp, gepassioneerd, doelbewust en met de nodige zelfspot
Als je het leuk vindt om me te leren kennen, te zien welke passie er in mijn ogen zit, je geïnteresseerd bent om nieuwe mensen en dingen te ontdekken, zonder dat daar een gelijk een verwachting aan vast hangt
Als je ruimdenkend bent, in elk opzicht !!
Niets moet, alles mag, geniet van een vrij leven
If you are happy with yourself, and the glittering in your eyes tells there is still life in you, sharp, passionate, purposeful, the right amount of self sarcasm.
If you woud like to get to know me, to see which passion is in my eyes, you are interested to get to know new people and new things, without a direct expectation.
If you are openminded in all cases.
anything is possible, nothing is fixed, enjoy a free life
More
The two of us
--
Lifestyle
--
Dating
--
Sex
--
Other
--
Ethics
--
Religion