• זהו מבחן הקומוניזם - שיעזור לך לגלות האם היית שורד/ת בתנאי קומוניזם