• 1

    Raje služim ljudem iz svoje cerkve kot tistim, zunaj nje.

  • 2

    Verjamem, da je najpomembnejša stvar v življenju izpolnjevati Božje zapovedi.