• ofux im outto smoaks!!1 neway im shyguy yo doodz..im cool...i liek to get high but im in2 smoakin 2 newayz i herd u can oder smoaks from teh inna nets so hear gos...