• Αυτό το τεστ βασίζεται στο βιβλίο της Lise Bourbeau "Θεράπευσε τα τραύματά σου... και βρες ποιος είσαι" και σκοπό έχει να σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις τα τραύματα από τα οποία μπορεί να πάσχεις.

    This is the greek version. To take the test in english go to The White Project